Investerare

Utdelningspolicy

Besqab ska lämna utdelning till aktieägarna om minst 30 procent av resultatet efter skatt. Bolagets utdelningsmål syftar till att säkra såväl ägarnas avkastning på sitt insatta kapital som bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten.

Utdelning för 2015 var 5,00 kr per aktie. Beräknat som andel av koncernens resultat efter skatt uppgår utdelningen till cirka 30 procent vilket ligger väl i linje med Besqabs mål. Se tidigare utdelningar nedan.

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Utdelning, kr/aktie 5,00 2,25 2,00 1,80 2,30 1,80 2,50 2,00
Utdelningar från 2013 och tidigare har justerats för aktiesplit 10:1 genomförd i maj 2014.