Investerare

Finansiell data

Finansiell översikt - Koncernen
 
2012 (IFRS), 1) 2013 (IFRS), 1) 2014 (IFRS) 2015 (IFRS) 2016 (IFRS)
Intäkter, Mkr
615,6 658,8 857,1 1 409,3 1 206,9
Resultat före skatt, Mkr
61,0 60,0 98,9 271,7 275,9
Resultat efter skatt, Mkr
56,2 59,0 88,5 261,2 261,5
Rörelsemarginal, %
12,1 10,7 12,1 19,5 23,0
Räntabilitet, e.k, %
23,0 21,0 18,0 32,9 26,4
Soliditet, %
28,3 37,1 55,0 59,2 59,5
Antal anst. medeltal, st
63 65 67 79 90
Eget kapital, Mkr
260,4 300,1 681,4 907,9 1 075,1
Eget kapital/aktie, 2), kr
23,78 27,41 43,92 58,52 69,75
Utdelning/aktie, 2), kr
1,80 2,00 2,25 5,00  
1) Jämförande tal för 2012 och 2013 har räknats om enligt kapitalandelsmetoden.
2) Jämförande nyckeltal per aktie har justerats för aktiesplit 10:1 genomförd i maj 2014.