Investerare

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet aktier i Besqab sedan bolaget grundades 2005.